Projektai

Vežimėlis Saturnui

Saturnas nuo gimimo serga vaikų cerebriniu paralyžiumi. Berniukui vasarą suėjo 9 metai, jis jau trečiokas. Saturnas yra bendraujantis, linksmas viskuo besidomintis vaikas. Berniukas eina į mokyklą, rugsėjį pradėjo lankyti trečią klasę. Tačiau mokykloje Saturnas pats negalėjo judėti, jis buvo priklausomas nuo kitų, nes berniukas judėjo tik lydimas kito asmens kuris stumdavo jo spec. kėdutę. Kaip pats vaikas sakydavo: “mama, kur mane pastato per pertrauką, ten aš ir stoviu..”. Berniuko svajonė buvo “judėti” pačiam.

Į mus kreipėsi Saturno mama su prašymu padėti įsigyti elektrinį vežimėlį, kad berniukas noriai eitų į mokyklą, galėtų savarankiškai judėti, nebūtų priklausomas nuo kitų. Rėmėjų dėka mes išpildėme berniuko svajonę ir padovanojome Saturnui naują elektrinį vežimėlį J

Ištraukos iš Saturno mamos Jelenos laiškų:

“Sveiki, štaisiunčiameJumsdarkeliasnuotraukas. SaturniukaslabailaimingasJ.Žinokitejisdabarkiekvienądienąišeinasujuopasivažinėti.Kaipmespasivaikščioti, taipjispasivažinėti, irjaučiasitokssavarankiškas.

AčiūJumslabai, užtokįdidelįdarbą, kadgalėjoteįgyvendintimūsųsvajonę.Esamelaimingi!!!! AčiūJumslaaaaaaaaaaaaaabai…”

“Labaiačiū, laikomėsgerai. <..>SaturnasatsikeliairvažiuojaJkiekvienądieną ant ratų. Jis net draugųsusirado, nespradėjo pas kaimynusbemanęsvažinėtiJ.”

 

 

 

  1. Gyvenimomokykla 2017 (bus tekstas)
  • Monikosdantukai (bus tekstas)
  1. Jokūbo ausytės (bus tekstas)

Gintarinės vaistinės ir Fondo Projektai

1. Ukmergės vaikų dienos centras „Bilietas į visavertę vaikystę“
Suteikta parama maisto papildais, kitomis sveikatos ir higienos priemonėmis 320,11 EUR

2. Lietuvosreabilitacijosirslaugoscentras
Suteiktaparamamaistopapildais, kitomissveikatosirhigienospriemonėmis254,16 EUR

3. LSB KELMĖS skyriaus vaikų dienos centras „DRAUGYSTĖ“
Nupirktas kompiuteris 405,99 EUR

Foto Kompiuteris.Kelme.jpg

4. Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
Nupirkta spec. įranga600,54 EUR

5. Všį „Sevilis“ Senelių namai
Suteikta parama slaugos ir sveikatos priežiūros priemonėmis440,41 EUR

6. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Suteikta parama medicinos ir higienos priemonėmis 365,49 EUR

7. Panevėžio jaunuolių dienos centras
Suteiktaparamahigienospriemonėmis 552,97 EUR

Foto: Panevezio.jaunuoliu2.jpg

8. Paramos ir labdaros fondas „Mamų Unija“
Suteiktaparamamedicinosirhigienospriemonėmis 523,10 EUR

9. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai
Suteikta parama medicinos ir higienos priemonėmis554,07 EUR

10. Ilguvos socialinės globos namai
Padovanota ekskursija į Klaipėdos Delfinariumą 548 EUR

Foto; Delfinariumas1; Delfinariumas2
https://www.youtube.com/watch?v=7LVTdo-0-ks&t=3s

11. Utenos vaiko ir šeimos gerovės centras
Suteikta parama maisto papildais, medicinos ir higienos priemonėmis 719,62 EUR

12. VIEŠOJI ĮSTAIGA „ORI SENATVĖ“
Nupirkti 2 kompiuteriai 798 EUR

https://www.youtube.com/watch?v=jjgWKhvYQzs&index=14&list=PLe26mfQNCKfV_BajdkOZQRonXpXvDIxjf